07/02/2022

خانهبرچسب پست ها"کایاک"

کایاکبرچسب

انواع قایق‌ها و تجهیزات مورد استفاده در رفتینگ انواع قایق های مورد استفاده در رفتینگ (White Water Rafts): کلک ها یا قایق های رفتینگ اولیه ساده ترین شکل حمل و نقل انسان در آب بوده اند. در زمان های قدیم برای ساختن کلک ها تنه و شاخه

هیچ چیز در هوای گرم تابستان بهتر از یک ساحل خنک و تفریحات هیجان‌انگیز آبی نیست. حتما با خودتان می‌گویید درست است اما تهران و ساحل و ورزش‌های آبی؟ باید بگوییم که بسیاری از تهرانی‌ها نیز مانند شما بر این باورند که برای رسیدن

مشاوره فروش