10/02/2022

خانهبرچسب پست ها"رفتینگ هراز"

رفتینگ هرازبرچسب

رفتینگ یا قایق سواری در موج های خروشان یکی از پرطرفدارترین تفریحات ورزشی است. از جمله رودخانه های مناسب رفتینگ در ایران میتوان به زاینده رود، ارمند، سفیدرود و

مشاوره فروش