10/02/2022

خانهبرچسب پست ها"افزایش آدرنالین"

افزایش آدرنالینبرچسب

از رشته های آبی مهیج که جنبه تفریحی آن به تازگی رشد کرده رفتینگ است. رفتینگ قایق های بادی بزرگ است که چندین نفر را در خود جای می دهد و در آب های خروشان رودخانه ها جریان دارد. رفتینگ در عرصه ورزشی زیر مجموعه

مشاوره فروش