11/30/2022

خانهتجهیزات رفتینگ

تجهیزات رفتینگ

قایق کایاکی که به کوله‌پشتی تبدیل می‌شود اخیرا قایقی طراحی شده که کار بسیاری از علاقه‌مندان به قایق‌سواری را بسیار راحت کرده. با رفتینگ زاینده رود  همراه باشید تا با این قایق کایاک بیشتر آشنا شوید. اینکه هرجایی بروید یک قایق کایاک هم با خود حمل کنید

انواع قایق‌ها و تجهیزات مورد استفاده در رفتینگ انواع قایق های مورد استفاده در رفتینگ (White Water Rafts): کلک ها یا قایق های رفتینگ اولیه ساده ترین شکل حمل و نقل انسان در آب بوده اند. در زمان های قدیم برای ساختن کلک ها تنه و شاخه

مشاوره فروش